PALVELUN EHDOT

PALKKAAMINUT.FI-TYÖPAIKKAPORTAALIN KÄYTTÖEHDOT


1. Mikä Palkkaaminut.fi on?

Palkkaaminut.fi on avoimia työpaikkoja ja työnhakijapalveluita julkaiseva työpaikkasivusto. Työnantajat voivat jättää Palkkaaminut-sivustolle työpaikkailmoituksia ja hallinnoida Palkkaaminut.fi –palvelun kautta löydettyjen työntekijöiden työsuhteita. Työnhakijan tueksi portaali tarjoaa monipuoliset ja tehokkaat työnhakua tukevat hakutoiminnot – täysin ilmaiseksi.

Palkkaaminut.fi ei ole vuokratyöyhtiö, eikä ole näin ollen miltään osin vastuussa palvelun kautta välitettävien työnantajien ja -tekijöiden toimista ja toimien laillisuudesta tai työn laadusta.

Palkkaaminut.fi-palveluun sovelletaan alla olevia käyttöehtoja. Käyttääksesi tätä palvelua sinun on hyväksyttävä Palkkaaminut.fi -portaalin käyttöehdot. Lue ehdot tarkasti ja varmista, että ymmärrät ne. Mikäli et hyväksy näitä ehtoja, et voi rekisteröityä palvelun käyttäjäksi.

Pidätämme oikeuden muuttaa ja päivittää näitä käyttöehtoja. Tulevista käyttöehtomuutoksista ilmoitamme aina etukäteen asiakkaillemme ja lisäksi kehotamme käyttäjiä lukemaan niitä kuukausittain. Muistakaa ystävällisesti, että kulloinkin voimassaolevat käyttöehdot sitovat Palkkaaminut.fi –palvelun käyttäjiä.


2. Palvelun käyttö ja hinnoittelu

Portaalin käytöstä työnantajat maksavat perusmaksun (tällä hetkellä 90,00 eur/kk), joka oikeuttaa työnantajan rekisteröitymään palvelun käyttäjäksi ja sen jälkeen ilmoittamaan avoimista työpaikoista palvelun sivustolla. Työpaikkailmoituksen jättäminen maksaa työnantajalle palveluhinnaston mukaisen hinnan – tällä hetkellä yhden työpaikkailmoituksen jättäminen maksaa alk. 40,00 euroa (sis. alv 24%).

Palkkaaminut.fi -portaali on laaja kokonaisuus, joka voi sisältää yhteyksiä ja linkkejä ulkopuolisiin kolmannen osapuolen verkkosivustoihin tai sähköisiin palveluihin. Palkkaaminut.fi -portaali ei vastaa tällaisiin kolmansien osapuolten sivustoihin tai palveluihin pääsystä, eikä niiden sisällöstä, mainonnasta, tuotteista, palveluista tai muusta materiaalista, jotka ovat saatavissa tällaisten verkkosivustojen ja/tai sähköisten palveluiden kautta.

Palkkaaminut.fi -portaalin hinnoittelu perustuu aina kulloinkin voimassa olevaan palveluhinnastoon, jossa määritellään perus- ja lisäpalveluiden hinnat. Lisäpalveluiden käytöstä sovitaan aina erikseen ja sopimus syntyy, kun työnantaja on rekisteröitynyt lisäpalvelun käyttäjäksi ja hyväksynyt voimassa olevat käyttöehdot ja lisäpalvelukohtaiset ehdot. Sopimus voi syntyä myös työnantajan ostaessa palvelun tai hyväksyessä sen kirjallisesti Palkkaaminut.fi -portaalin tarjouksen.

Palkkaaminut.fi voi muuttaa perus- ja lisäpalveluihin sisältyvien palveluiden hintaa, hinnoitteluperusteita, palvelukuvauksia sekä muuttaa niiden maksuttoman palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. Palkkaaminut.fi –palvelun käyttäjän oikeuksista hinnanmuutoksiin liittyen sovitaan tarkemmin lisäpalvelun hinnoitteluperusteissa ja voimaantuloajan yhteydessä. Mikäli käyttäjä ei hyväksy muutosta, niin palvelun käytäjällä on aina hinnanmuutoksen yhteydessä oikeus irtisanoa yhteistyösopimus. Pääsääntöisesti tarjonnassa olevien palveluiden hinnat pyritään vahvistamaan yhdeksi vuodeksi kerrallaan.


3. Rekisteröityminen työnhakijaksi ja työnhakijan vastuut

Työnhakijaksi rekisteröitymisen yhteydessä Palkkaaminut.fi -palvelun käyttäjä saa käyttöönsä henkilökohtaisen tunnuksen ja salasanan. Rekisteröityneenä käyttäjänä vastaat kaikesta tunnuksillasi ja salasanallasi tapahtuneesta käytöstä, joten pidä salasana aina vain omassa tiedossasi. Luodaksesi työpaikkavahdin ja tallentaaksesi tietojasi, sinun tulee kirjautua sisään palveluun.

Työnhakijan tulee rekisteröityä Palkkaaminut.fi –palvelun käyttäjäksi, jotta työntekijä voi päästä käyttämään Palkkaaminut.fi –konseptin palveluita.

Rekisteröityessä määritellään käyttäjätunnus ja salasana ja täytetään rekisteröintiin tarvittavat pohjatiedot työnhakijasta. Jäsenyys mahdollistaa jatkuvasti uusien työkeikkojen vastaanottamisen palvelun kautta. Palkkaaminut.fi -sivustolla on milloin tahansa oikeus lopettaa jäsenyys, mikäli sivuston sääntöjä ja/tai ehtoja rikotaan.

Toisena henkilönä esiintyminen ja/tai väärän henkilöllisyyden käyttö on Suomen rikoslain mukaan rikos ja kaikista Palkkaaminut.fi –portaalin väärän henkilöllisyyden käyttötilanteista ilmoitetaan poliisille.


I. Työnhakijan vastuut:

 • Työnhakija vastaa itse yksinomaan Palkkaaminut.fi -portaaliin lataamastaan sisällöstä, jonka tulee vastata tarkasti sisällölle asetettuja vaatimuksia.
 • Työnhakijan tulee tarkastaa ja lukea kaikki sivustolle tuottamansa sisältö etukäteen ennen sen lataamista omalle profiilisivulle.
 • Työntekijä antaa Palkkaaminut.fi:lle oikeuden muokata, korjata ja kommunikoida sisältöä työnantajia varten.
 • Palkkaaminut.fi ei takaa, että se ehtii muokkaamaan kaikkien työntekijöiden profiilit ennen tietojen saattamista työnantajien nähtäviksi.
 • Työntekijä ei saa liittää profiiliin markkinointia tai linkkejä ulkoisille sivustoille pl. esim. omat henkilökohtaiset Facebook -sivut.
 • Mahdolliset kuviin, videoihin ja muuhun sisältöön esim. linkit liittyvät tekijänoikeusvastuut ovat yksinomaan sisällön työntekijäsivustolle ladanneen työntekijän vastuulla.
 • Työntekijä hyväksyy, että Palkkaaminut.fi voi välittää tietoa työnantajille työntekijöiden yksityisyydensuojaa ja yleisiä sopimusehtoja ja yhteisesti sovittuja menettelyitä noudattaen.
 • Työntekijä on itse vastuussa pätevyytensä todistamisesta, mikäli työnantaja sitä edellyttää. Palkkaa minut.fi ei ota mitään vastuuta työntekijöiden pätevyyden varmentamisesta.
 • Palkkaaminut.fi ei ota vastuuta siitä, että työprofiilin sisältö voi joutua jostain syystä jonkin kolmannen osapuolen nähtäväksi.
 • Työnhakija vakuuttaa olevansa yli 16 vuotta ja, jos työntekijä on alle 18 vuotta on työntekijä velvollinen toimittamaan holhoojan suostumuksen käyttää näitä sivuja ja hyväksyä niissä esitetyt ehdot.


4. Rekisteröityminen työnantajaksi ja työnantajan vastuut

Työnantajien osalta prosessi etenee Palkkaaminut.fi -portaalin myynnin kautta. Löydät lisätietoa sivulta www.palkkaaminut.fi. Yhteistyösopimuksessa määritellään ostettavien palveluiden laajuus, palvelusisällöt ja yhteistyömalli. Portaalin työpaikkojen hallinnointi on myös mahdollista ostaa kokonaan avaimet käteen -palvelusopimuksena Palkkaaminut.fi -portaalin myynniltä.

Palkkaaminut.fi -portaali kuitenkin edellyttää, että työnhaku- ja/tai keikkatyöpalvelua käyttävä työnantaja sitoutuu noudattamaan keikkatyötarjouksissaan ja toimeksiannoissaan Suomen minimipalkkalainsäädäntöä ja sitoutuu muutoinkin noudattamaan Suomen työlainsäädäntöä.


II. Työnantajan vastuut:

 • Rekisteröimällä meille sitoudutte siihen, että yrityksellänne on oikeudet toimia laillisena työnantajana Suomessa.
 • Työnantajana takaatte, että otatte yhteyttä työntekijöihin ainoastaan silloin, kun teillä on tarjota työntekijän etsimiä avoimia työtehtäviä, jotka ovat todella olemassa.
 • Takaatte myös, että ette jälleenmyy työntekijöitä edelleen keikkahommiin, ellei tällaisesta yhteistyöstä ole erikseen sovittu Palkkaaminut.fi -palvelun myynnin kanssa.
 • Rekisteröitymällä ja maksamalla työnhakusivuston käyttöoikeudesta saatte oikeudet käyttää niitä Palkkaaminut.fi -portaalin palveluita, jotka sisältyvät sopimukseen ko. sopimuksen voimassaoloaikana.
 • Palkkaaminut.fi kerää työnantajilta lausuntoja toteutuneista työkeikoista jokaisen työntekijän osalta, eikä vastaa alkuvaiheessa työntekijöiden cv:n pätevyydestä, vaan vasta keikkojen kertymisen jälkeen referenssitoimeksiannot alkavat vaikuttaa keikkatyöntekijän uusien keikkojen saamiseen ja ne liitetään myöhemmin osaksi Palkkaaminut.fi -portaalin lisäpalveluita.
 • Mikäli työnantaja väärinkäyttää työnhakusivustoa tai sen palveluita, niin jäsenyys voidaan katkaista suoralla ilmoituksella.
 • Työnantaja voi halutessaan keskeyttää yhteistyön Palkkaaminut.fi -portaalin kanssa.
 • Työnantaja hyväksyy työnhakusivustoa käyttäessään, että työntekijöiden ansioluettelot ovat vain työnantajan omaan käyttöön, eikä niiden sisältöä saa jälleenmyydä, jakaa tai käyttää muutoinkaan kaupalliseen tarkoitukseen, kuten työntekijävuokraukseen tms.
 • Työnantaja hyväksyy työnhakusivustoa käyttäessään, että ei paljasta työtekijän cv-tietoja tai muita yksityiskohtia eteenpäin.
 • Työnantajan vastuulla on noudattaa kaikkia Suomessa käytössä olevaa työlainsäädäntöä, muita lakeja ja määräyksiä, jotka liittyvät työntekijän palkkaamiseen.
 • Työantajat eivät myöskään saa välittää tai käyttää tietoa mihinkään muuhun tarkoitukseen, kuin mahdolliseen työntekijän palkkaamiseen.
 • Kaikki työantajia koskevat erityisehdot astuvat voimaan välittömästi rekisteröitymisen ja ensimmäisen maksun suorituksen tapahduttua.


5. Työpaikkailmoituksen jättäminen

Palkkaaminut.fi -portaalissa esitellään työnantajien avoimia työpaikka- ja keikkatyöilmoituksia. Tämän lisäksi työnhakijat voivat portaalin kautta suunnata työnhakuaan maantieteellisesti, työtehtävärajauksen ja keikkatyövalintojen avulla. Seuraavassa määritellyt ehdot koskevat työhakijoiden jättämiä ilmoituksia.

 1. Työnhakuilmoituksen jättäjä on vastuussa ilmoituksensa sisällöstä. Ilmoittajan tulee varmistaa, että ilmoitetut tiedot ovat oikeita ja että ilmoitus noudattaa Suomen lakeja. Lisäksi ilmoittajan tulee huomioida mahdollisten videoiden ja valokuvien käyttöoikeudet ja että ilmoittajalla on julkaisuoikeus niihin.
 2. Palkkaaminut.fi -portaalin myynnillä on oikeus tarkistaa portaaliin annetut tiedot ja poistaa sääntöjen vastaiset tiedot ja ilmoitukset. Tämän lisäksi Palkkaaminut.fi pidättää oikeudet poistaa aineiston kokonaan tai osittain ilman erillistä ilmoitusta käyttäjälle. Palkkaaminut.fi ei kuitenkaan ole vastuussa työnantajan tai työnhakijan sivustolle lataaman sisällön tarkistuksesta.
 3. Palkkaaminut.fi -portaali julkaisee työnhakijayritysten ja yksityishenkilöiden työnhakuilmoituksia. Palkkaaminut.fi -portaali ei ole millään tavoin vastuussa työnantajavelvoitteiden täyttymisestä.
 4. Palkkaaminut.fi:llä on oikeus käyttää Palkkaaminut.fi -sivustossa julkaisemaa materiaalia työntekijöiden ja työnantajien kohtaamisten edistämiseksi. Palkkaaminut.fi -portaalin omassa markkinoinnissa käytetään vain siihen tarkoitukseen työhakijoiden ja työnantajien hyväksymää aineistoa.
 5. Palkkaaminut.fi kerää jokaisen työntekijän profiiliin cv-tietoa toteutuneista asiakaskeikoista ja niistä saaduista työnantajien lausunnoista.
 6. Jos työnantaja tai työnhakija huomaa, että palvelusta löytyy tietoa tai sisältöä, joka palvelun käyttäjän mielestä rikkoo sääntöjä tai lainsäädäntöä, niin toivomme, että teet siitä ilmoituksen sähköpostitse osoitteeseen: asiakaspalvelu@palkkaaminut.fi.


6. Väärinkäyttö ja käyttäytymissäännöt

Palkkaaminut.fi-työnhakusivuston käyttö on sallittu ainoastaan työnhakijan ja työnantajan omaan käyttöön ellei muuta erikseen kirjallisesti sovita.

Jos julkaistu tieto tai aineisto on sisällöltään sellaista, että se johtaa vahingonkorvausvastuuseen kolmatta osapuolta kohtaan, on tiedon lataajan varmistettava, että Palkkaaminut.fi jää korvausvastuun ulkopuolelle. Lisäksi julkaisijan on riskin toteutuessa korvattava kaikki Palkkaaminut.fi:lle aiheutuneet suorat ja epäsuorat sekä taloudelliset ja muut vahingot kokonaisuudessaan.


III. Yleiset käyttäytymissäännöt:

Palkkaaminut.fi -sivuston sisältöä ei saa:

 1. väärinkäyttää suhteissa Suomen lakeihin ja asetuksiin,
 2. hyödyntää kaupalliseen tarkoitukseen,
 3. spammata,
 4. herjata, uhkailla tai muutoin vahingoittaa.

Palkkaaminut.fi -sivustoa ei saa ladata, lähettää tai muuten saattaa tiedoksi:

 1. sivustoille, jotka edistävät, kannustavat tai antavat tietoja lainvastaiseen toimintaan,
 2. sivustoille, jotka rikkovat kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia tai luottamuksellisuutta,
 3. sivustoille jotka sisältävät valokuvia tms. henkilökohtaista tietoa toiselle henkilölle ilman suostumusta,
 4. sivustoille, jotka sisältävät pornografiaa, alastomuutta, seksiä tai siihen liittyviä viittauksia,
 5. sivustoille, jotka sisältävät kiroilua tai muita mauttomuuksia,
 6. sivustoille, joiden voidaan kohtuudella olettaa olevan tarkoituksellisesti harhaanjohtavia,
 7. sivustoille, jotka sisältävät viruksia, matoja tai haittaohjelmia,
 8. sivustoille, jotka aiheuttavat suhteettoman suuren kuormituksen sivuston toiminnalle,
 9. sivustoille, jotka mainostavat, edistävät tai houkuttelevat sivuston toimintaan kuulumattomien tuotteiden tai palveluiden jälleenmyyntiin.

Palkkaaminut.fi -sivustolta ei saa poistaa mitään sellaista sisältöä, jota et ole sivustolle tai profiiliisi itse liittänyt.

Palkkaaminut.fi -sivustolle ei saa tuottaa vahinkoa, muokata, häiritä tai tuhota tiedostoja, salasanoja, laitteita tai resursseja.

Palkkaaminut.fi -portaali ei voi taata, että sivusto toimii 100%:sesti. Toimintoja voidaan välillä sulkea esim. ylläpitosyistä ja toiminnot voivat tästä syystä tai jostakin toisesta syystä johtuen olla tilapäisesti poissa käytöstä. Toimintojen käyttöhäiriöiden takia aiheutuneita mahdollisia vahinkoja ei korvata, ellei kyseessä ole Palkkaaminut.fi -portaalista toimittamatta jääneet maksulliset palvelut.

Palkkaaminut.fi -portaali pyrkii siihen, että sivusto on avoinna 24h vuorokaudessa ja palvelu on viruksista vapaa, mutta tätä ei valitettavasti voida kuitenkaan taata 100%:sesti, kuten ei voi minkään muunkaan internet –pohjaisen palvelun. Palvelun käyttö tapahtuu omalla vastuulla ja riskillä. Toivomme myös, että jokainen työnhakija tai työnantaja aina portaalia käyttäessään huolehtii siitä, että tietojen lataajan käytössä on ajan tasalla oleva virustentorjuntaohjelma.


7. Maksuehdot ja maksaminen

Palkkaaminut.fi –palvelun käyttäjä maksaa käyttämistään palveluista hinnastomme mukaisesti. Viivästyskorko määräytyy kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaan. Mikäli toisin ei ole ilmoitettu, lisätään hintoihin aina kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero.

Palkkaaminut.fi -portaalin verkkopalvelusopimuksen päättyessä mistä tahansa syystä johtuen on palvelun käyttäjä (l. työnhakija tai työnantaja) velvollinen maksamaan siihen mennessä tilaamansa ja/tai käyttämänsä palvelut.

Palkkaaminut.fi -portaalissa maksaminen tapahtuu joko luottokortilla tai pankkitunnuksilla. Luottokorttimaksut suojataan SSL-salaustekniikkaa apuna käyttäen. Maksamisen tietosuojaa ja maksuvaihtoehtoja tarkistetaan ja päivitetään tarvittaessa tarpeen mukaan.

Palvelun ostaja on vastuussa Palkkaaminut.fi -sivuston käyttöehtojen noudattamisesta. Mikäli maksamiseen liittyen ilmenee häiriöitä, niin niissä auttaa tarvittaessa asiakaspalvelu asiakaspalvelu@palkkaaminut.fi.


7.1 Maksut Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa Paytrail Oyj näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830


7.2 Verkkopankit

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.


8. Immateriaalioikeudet ja tietojen käyttö

Palvelua koskevat oikeudet, mukaan lukien immateriaalioikeudet, ovat Palkkaaminut.fi:n yksinomaista omaisuutta.

Palvelussa julkaistujen aineistojen oikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat aineistojen tuottajille. Oikeudet tavaramerkkeihin, logoihin, ikoneihin, graafisiin ilmeisiin, liikenimiin ja muihin palvelun yhteydessä hyödynnettäviin immateriaalioikeuksiin pysyvät niiden haltijalla. Mikään näissä käyttöehdoissa ei siirrä oikeuksia tai aikaansaa niitä koskevia käyttöoikeuksia, ellei näissä käyttöehdoissa nimenomaisesti toisin mainita.

Yllä mainitun rajoittamatta Palkkaaminut.fi saa kuitenkin käyttöoikeuden Palkkaaminut.fi verkkopalvelusopimuksen voimassaoloajaksi kaikkeen aineistoon joka julkaistaan Palkkaaminut.fi -portaalissa.

Palkkaaminut.fi -sivuston tietojen käyttö, mukauttaminen, tallentaminen, jakaminen, tulostaminen, julkaiseminen muussa kuin työnhakusivuston alkuperäisessä tarkoituksessa on kielletty. Sivuston tietojen, tuotteiden tai palveluiden sisältöä ei saa hyödyntää kaupallistamistarkoituksessa ilman Palkkaaminut.fi -portaalin myöntämään kirjallista lupaa.

Palkkaaminut.fi -sivuston omistamat omat tavaramerkit ovat Palkkaaminut.fi:n omaisuutta. Jos käytät jotakin tavaramerkkiämme viitaten toimintoihimme, tuotteisiimme tai palveluihimme, niin käyttäjän tulee sisällyttää esitykseen lausunto meiltä.

Palkkaaminut.fi -sivuston omistamia tavaramerkkejä ei saa: a) käyttää ilman lausuntoa osana käyttäjän omien tavaramerkkien kanssa, b) käyttää tuotteiden tai palveluiden yhteydessä, jotka eivät ole meidän, c) käyttää tavalla, joka voi olla hämmentävää tai harhaanjohtavaa ja käyttää tavalla, joka väheksyy toimintaamme tai työnhakusivustollamme käyttämiämme tietoja, tuotteita tai palveluita.


9. Vahinkojen korvaaminen ja vastuunrajoitus

Palkkaaminut.fi -portaalin käyttäjä on vastuussa kaikesta tekemisistään ml. kulut, kustannukset, menetykset sekä mahdolliset välittömät ja välilliset vahingot, joita sivustolle voi aiheutua verkkosivuston käytön seurauksena, mikäli käyttäjä ei noudata näitä käyttöehtoja ja pelisääntöjä.

Palkkaaminut.fi ei missään olosuhteissa vastaa vahingoista tai menetyksistä, saamatta jääneestä voitosta, välillisistä tai välittömistä vahingoista, mikäli ne johtuvat palvelun käyttöehtojen vastaisesta käytöstä tai virheellisestä sisällöstä, kadonneista tiedostoista, rikkinäisistä tietokoneista, ylläpitokatkoista tms.

Sopijapuolet ovat velvollisia korvaamaan toiselle sopijapuolelle sopimusrikkomuksellaan aiheuttamansa välittömän vahingon. Korvattavissa tapauksissa Palkkaaminut.fi:n korvausvelvollisuus rajoittuu enimmillään palvelusta maksettuun summaan.

Sopijaosapuoli ei vastaa toiselle osapuolelle aiheutuneen välillisen vahingon korvaamisesta, lukuunottamatta vahinkoa, joka on aiheutettu loukkaamalla toisen osapuolen immateriaalioikeuksia tai palveluun liittyviä oikeuksia, salassapitovelvollisuutta taikka vahinkoa, joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti.


10. Force Majeure ja vastuunvapauslauseke

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Palkkaaminut.fi -portaalin palveluun tai sen yksittäisiin osiin liittyvistä velvoitteista, ellei yksittäisen lisäpalvelun osalta nimenomaisesti toisin erikseen sovita, mikäli se estää palveluun tai sen osaan liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä.

Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, sotaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muuta tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta.

Palkkaaminut.fi ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä portaalin sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt tieto em. esteestä ja kun ilmoittaminen on mahdollista. Mikäli este kestää kauemmin kuin kolme kuukautta, työnhakija ja työnantaja voivat halutessaan purkaa sopimuksen välittömästi.


11. Luovutettujen tietojen luottamuksellisuus

Sopijapuoli tarkoittaa Palkkaaminut.fi:tä, työnhakijaa ja työnantajaa sekä erikseen että yhdessä.

Sopijapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina tämän sopimuksen perusteella toiselta sopijapuolelta saamansa liikesalaisuudet sekä tiedot ja aineistot, jotka on merkitty luottamuksellisiksi tai jotka on ymmärrettävä luottamuksellisiksi, sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin tämän palvelusopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.

Kumpikin sopijapuoli huolehtii ja vastaa siitä, että sen työntekijät ja muu henkilöstö sitoutuvat noudattamaan vastaavanlaista luottamuksellisuutta.

Luottamuksellisuus ei kuitenkaan koske aineistoa ja tietoa, joka on yleisesti saatavilla tai muuten julkista, jonka sopijapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta, tai joka oli sopijapuolen hallussa ilman niitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen niiden saamista toiselta sopijapuolelta, jonka sopijapuoli on itsenäisesti tämän sopimuksen mukaiseen alihankintatyöhön liittymättä kehittänyt hyödyntämättä toiselta sopijapuolelta saamaansa aineistoa tai tietoa.

Tämän sopimuskohdan mukaiset velvollisuudet ovat voimassa kolme (3) vuotta siitä lukien kun kyseessä oleva luottamuksellinen tieto on paljastettu, riippumatta tämän Palkkaaminut.fi -verkkopalvelusopimuksen mahdollisesta aikaisemmasta päättymisestä.


12. Henkilötietolain mukainen tietojen käsittely

Palkkaaminut.fi -portaali suojelee yksityisyyttäsi. Noudatamme niitä lakeja ja säännöksiä, jotka suojaavat yksityisyyttäsi. Voidaksesi käyttää Palkkaaminut.fi -portaalin palvelun kaikkia osioita, meidän on käsiteltävä henkilötietojasi. Henkilötietojen käsittely tapahtuu henkilötietolain mukaisesti. Hyväksymällä nämä käyttöehdot valtuutat Palkkaaminut.fi:n käsittelemään palvelussa kerättyjä henkilötietoja Palkkaaminut.fi:n sähköisten palveluiden tietosuojalausekkeen ja rekisteriselosteen mukaisesti.


13. Yleiset ehdot ja sovellettava laki

Muutokset Palkkaaminut.fi verkkopalvelusopimukseen on tehtävä kirjallisesti kummankin sopijapuolen lakimääräisen edustajan allekirjoituksilla varustettuna.

Palkkaaminut.fi:llä on oikeus siirtää verkkopalvelusopimus tai sen sisältämiä oikeuksia ja velvoitteita Palkkaaminut.fi yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle. Muilta osin kummallakaan sopijapuolella ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta tai sen sisältämiä oikeuksia ja velvoitteita kolmannelle ilman toisen sopijapuolen nimenomaista suostumusta.

Kummallakin sopijapuolella on oikeus purkaa palkkaaminut.fi verkkopalvelusopimus päättymään välittömin vaikutuksin, mikäli toinen sopijapuoli syyllistyy olennaiseen sopimusrikkomukseen tai mikäli sopijapuoli syyllistyy olennaista vähäisempään sopimusrikkomukseen, jota sopimusrikkomukseen syyllistynyt sopijapuoli ei ole korjannut neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun toinen sopijapuoli on kirjallisesti huomauttanut sopimusrikkomuksesta.

Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu työnhakijan, työnantajan ja Palkkaaminut.fi:n välisessä sopimussuhteessa (erityisesti Palkkaaminut.fi verkkopalvelusopimus ja nämä käyttöehdot) sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensi asteena Helsingin käräjäoikeudessa.